WSTĘP

WŁADYSŁAW KOMPERDA REKLAMA PRASOWA WARTOSC REKLAMY PRASOWEJ SPOSÓB OBLICZANIA OGŁOSZEŃ I ZAPOZNANIE SIĘ ZE STRONĄ TECHNICZNĄ REKLAMY KRAKÓW 1921.

Broszura niniejsza powinna obudzić iaknajszersze zainteresowanie w sferach handlu, przemysłu i ręko- dzieła, albowiem przedstawia w sposób jasny i rze- czowy wm-to’Ć racjonalnej reklamy. Kraków, dnia 20 września 1920 r. Pero’ m. p. Izba handlowa i przemysłowa w Krakowie. tarł . Dr Josefert m. p.

prawa do utworu:
Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy.