Jak należy się reklamować

Jak należy się reklamować ?

Praktyczne wskazówki do osiągnięcia najlepszych rezultatów reklamy. TREŚĆ : . Wstęp. Technika ogłoszenia. 2. Plakat i țsyeholoai• iear. wrażenia. Prospekty i cenniki. Okna i wystawy sklepowe. 5. Szyldy. 6. Inne rodzaje reklamy, 7. Skorowidz Pism polskich, 8. z uwzgl. nakładów i cen ogłoszeń. Odbitka z „Kupca Polskiego”, znacznie rozszerzona. Drukarnia A. Koziańskiego Krakowie.